Sách
305.420959731 PH.500.N
Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội /
DDC 305.420959731
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Mai
Nhan đề Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Ngọc Mai
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 407tr. ; 24cm
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Cung cấp hình dung tương đối toàn vẹn về vị thế của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ, vai trò của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trên các lĩnh vực từ văn hoá, xã hội đến đấu tranh chống giặc ngoại xâm và phát huy vai trò của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trong giai đoạn mới
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Thăng Long
Từ khóa tự do Phụ nữ
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003634
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160692
00211
004ADAAF7F1-9868-42CA-9069-A286B42D55F9
005202106241020
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210624102231|zlethietmay
082 |a305.420959731|bPH.500.N
100|aNguyễn Ngọc Mai
245 |aPhụ nữ Thăng Long - Hà Nội / |cNguyễn Ngọc Mai
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a407tr. ; |c24cm
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aCung cấp hình dung tương đối toàn vẹn về vị thế của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ, vai trò của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trên các lĩnh vực từ văn hoá, xã hội đến đấu tranh chống giặc ngoại xâm và phát huy vai trò của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trong giai đoạn mới
651 |aHà Nội
653 |aThăng Long
653 |aPhụ nữ
653|aViệt Nam
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003634
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003634 Kho Đọc tầng 2 305.420959731 PH.500.N Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào