Sách
959.704331 H.100.N
Hà Nội - "Điện Biên Phủ trên không" /
DDC 959.704331
Tác giả CN Trịnh Vương Hồng
Nhan đề Hà Nội - "Điện Biên Phủ trên không" / Trịnh Vương Hồng (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Trọng Hoan...
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 347tr. ; 24cm
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Khái quát về cuộc đối đầu lịch sử trên bầu trời Hà Nội tháng 12 năm 1972; quá trình chuẩn bị chiến đấu của quân và dân thủ đô và lực lượng phòng không quốc gia chuẩn bị chiến đấu đánh bại cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ của quân dân thủ đô; đồng thời hiểu sâu hơn về tầm vóc, nguyên nhân thắng lợi cùng những bài học rút ra từ chiến công vĩ đại này
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Điện Biên Phủ trên không
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Kháng chiến chống Mỹ
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003635
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160693
00211
004B56C49A6-AED4-479E-BFD3-AE558615563D
005202106241027
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210624102953|zlethietmay
082 |a959.704331|bH.100.N
100|aTrịnh Vương Hồng
245 |aHà Nội - "Điện Biên Phủ trên không" / |cTrịnh Vương Hồng (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Trọng Hoan...
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a347tr. ; |c24cm
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aKhái quát về cuộc đối đầu lịch sử trên bầu trời Hà Nội tháng 12 năm 1972; quá trình chuẩn bị chiến đấu của quân và dân thủ đô và lực lượng phòng không quốc gia chuẩn bị chiến đấu đánh bại cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ của quân dân thủ đô; đồng thời hiểu sâu hơn về tầm vóc, nguyên nhân thắng lợi cùng những bài học rút ra từ chiến công vĩ đại này
651 |aHà Nội
653 |aĐiện Biên Phủ trên không
653 |aLịch sử
653|aKháng chiến chống Mỹ
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003635
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003635 Kho Đọc tầng 2 959.704331 H.100.N Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào