Sách
959.731 K.312.Đ
Kinh đô Thăng Long những khám phá khảo cổ học /
DDC 959.731
Tác giả CN Tống Trung Tín
Nhan đề Kinh đô Thăng Long những khám phá khảo cổ học / Tống Trung Tín (ch.b.), Hà Văn Cẩn, Đỗ Đức Tuệ...
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 379tr. ; 29cm
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Giới thiệu những bức ảnh về khám phá khảo cổ học những di tích lịch sử của Kinh đô Thăng Long
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Khảo cổ học
Từ khóa tự do Kinh đô
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003638
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160694
00211
0046AB283AE-0906-4636-949D-57646496A748
005202106241039
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210624104150|blethietmay|y20210624103453|zlethietmay
082 |a959.731|bK.312.Đ
100|aTống Trung Tín
245 |aKinh đô Thăng Long những khám phá khảo cổ học / |cTống Trung Tín (ch.b.), Hà Văn Cẩn, Đỗ Đức Tuệ...
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a379tr. ; |c29cm
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aGiới thiệu những bức ảnh về khám phá khảo cổ học những di tích lịch sử của Kinh đô Thăng Long
651 |aHà Nội
653 |aKhảo cổ học
653 |aKinh đô
653|aViệt Nam
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003638
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003638 Kho Đọc tầng 2 959.731 K.312.Đ Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào