Sách
895.92234 C.430.CH
Con chim xanh biếc bay về :
DDC 895.92234
Tác giả CN Nguyễn Nhật Ánh
Nhan đề Con chim xanh biếc bay về : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tườngminh họa
Lần xuất bản Lần 1
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020
Mô tả vật lý 396tr. ; 20cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Truyện dài
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): 201003678-9
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(4): 202005251-2, 202005256-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161214
00211
004CF312452-E4F8-4855-AF97-02442457C61B
005202203161024
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c270000
039|y20220316102455|zlethietmay
082 |a895.92234|bC.430.CH
100 |aNguyễn Nhật Ánh
245 |aCon chim xanh biếc bay về : |bTruyện dài / |cNguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tườngminh họa
250 |aLần 1
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |b Nxb. Trẻ, |c2020
300 |a396tr. ; |c20cm
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTruyện dài
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): 201003678-9
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(4): 202005251-2, 202005256-7
890|a6|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202005256 Kho Mượn tầng 2 895.92234 C.430.CH Sách tiếng Việt 4 Hạn trả:30-08-2023
2 202005257 Kho Mượn tầng 2 895.92234 C.430.CH Sách tiếng Việt 5
3 201003679 Kho Đọc tầng 2 895.92234 C.430.CH Sách tiếng Việt 6
4 201003678 Kho Đọc tầng 2 895.92234 C.430.CH Sách tiếng Việt 1
5 202005251 Kho Mượn tầng 2 895.92234 C.430.CH Sách tiếng Việt 2
6 202005252 Kho Mượn tầng 2 895.92234 C.430.CH Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:22-03-2024
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào