Sách
895.92234 C.104.Ơ
Cảm ơn người lớn :
DDC 895.92234
Tác giả CN Nguyễn Nhật Ánh
Nhan đề Cảm ơn người lớn : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2018
Mô tả vật lý 264tr. ; 20cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Truyện
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): 202005258-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161216
00211
004D28A654E-236A-43C4-8E2D-9ACBA1112F40
005202203161036
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c110000
039|y20220316103607|zlethietmay
082 |a895.92234|bC.104.Ơ
100 |aNguyễn Nhật Ánh
245 |aCảm ơn người lớn : |bTruyện / |cNguyễn Nhật Ánh
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb Trẻ, |c2018
300 |a264tr. ; |c20cm
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTruyện
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): 202005258-60
890|a3|b12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202005258 Kho Mượn tầng 2 895.92234 C.104.Ơ Sách tiếng Việt 1
2 202005259 Kho Mượn tầng 2 895.92234 C.104.Ơ Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:11-09-2023
3 202005260 Kho Mượn tầng 2 895.92234 C.104.Ơ Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:16-05-2024
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào