Sách
952 NH.124.B
Nhật Bản qua 100 câu hỏi: Một mô hình đang suy thoái? :
DDC 952
Tác giả CN Niquet, Valérie
Nhan đề Nhật Bản qua 100 câu hỏi: Một mô hình đang suy thoái? : Sách tham khảo / Valérie Niquet ; Nguyễn Thị Tươi dịch
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2021
Mô tả vật lý 363tr. ; 21cm
Tóm tắt Tuyển tập 100 câu hỏi về những lĩnh vực: lịch sử, văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, chiến lược phát triển và chính sách đối ngoại của Nhật Bản
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Chiến lược phát triển
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Chính trị
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004447
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202006610
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163465
00211
004ED2FABA4-CD97-41BC-8218-3891B951C2F4
005202303211452
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230321145329|zlethietmay
082 |a952|bNH.124.B
100 |aNiquet, Valérie
245 |aNhật Bản qua 100 câu hỏi: Một mô hình đang suy thoái? : |bSách tham khảo / |cValérie Niquet ; Nguyễn Thị Tươi dịch
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2021
300 |a363tr. ; |c21cm
520 |aTuyển tập 100 câu hỏi về những lĩnh vực: lịch sử, văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, chiến lược phát triển và chính sách đối ngoại của Nhật Bản
653 |aKinh tế
653 |aXã hội
653 |aChiến lược phát triển
653 |aLịch sử
653 |aChính trị
654 |aVăn hoá
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004447
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202006610
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004447 Kho Đọc tầng 2 952 NH.124.B Sách tiếng Việt 1
2 202006610 Kho Mượn tầng 2 952 NH.124.B Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào