Địa chí
ĐC. 0(91) T. 550. Đ
Từ điển Văn hóa Vĩnh Phúc :
DDC ĐC. 0(91)
Tác giả CN NGUYỄN XUÂN LÂN
Nhan đề Từ điển Văn hóa Vĩnh Phúc : Phần I: Nhân vật chí / Nguyễn Xuân Lân
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch xb, 2011
Mô tả vật lý 164tr. ; 20,5 cm
Từ khóa tự do Nhân vật
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Văn hóa
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ ĐCS. 002885-87
000 00000nem#a2200000ui#4500
00163486
00212
004053C35AB-9626-4AF3-830E-75BE6513B0E8
005202304070926
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20230407092844|bbinhtv|c20230407092809|dbinhtv|y20230407092710|zbinhtv
082 |aĐC. 0(91)|bT. 550. Đ
100 |aNGUYỄN XUÂN LÂN
245 |aTừ điển Văn hóa Vĩnh Phúc : |bPhần I: Nhân vật chí / |cNguyễn Xuân Lân
260 |aVĩnh Phúc : |bSở Văn hóa Thể thao & Du lịch xb, |c2011
300 |a164tr. ; |c20,5 cm
653 |aNhân vật
653 |aTừ điển
653 |aVĩnh Phúc
653 |aVăn hóa
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jĐCS. 002885-87

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào