Sách
895.92284 TR.561.TH
Trưởng thành lấy đi điều gì? /
DDC 895.92284
Tác giả CN Gari
Nhan đề Trưởng thành lấy đi điều gì? / Gari
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2023
Mô tả vật lý 248tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Tản văn
Từ khóa tự do Văn học hiên đại
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004644
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007001-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163787
00211
004D52A487E-050D-489A-876D-D6A1EE0E2655
005202308211039
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c119000
039|y20230821104119|zlethietmay
082 |a895.92284|bTR.561.TH
100 |aGari
245 |aTrưởng thành lấy đi điều gì? / |cGari
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aH. : |bThế giới, |c2023
300 |a248tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aTản văn
653 |aVăn học hiên đại
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004644
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007001-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004644 Kho Đọc tầng 2 895.92284 TR.561.TH Sách tiếng Việt 1
2 202007001 Kho Mượn tầng 2 895.92284 TR.561.TH Sách tiếng Việt 2
3 202007002 Kho Mượn tầng 2 895.92284 TR.561.TH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào