Sách
658.4 L.123.K
Lập kế hoạch kinh doanh cho người mới bắt đầu /
DDC 658.4
Tác giả CN Genadinik, Alex
Nhan đề Lập kế hoạch kinh doanh cho người mới bắt đầu / Alex Genadinik ; Vũ Khánh Thịnh dịch
Nhan đề khác Business plan template and example
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2022
Mô tả vật lý 196tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày những khái niệm cơ bản nhất về thành phần cấu thành lên một chiến lược kinh doanh, cách viết một bản kế hoạch kinh doanh từ các thành phần đó
Từ khóa tự do Lập kế hoạch
Từ khóa tự do Kinh doanh
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004648
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007009-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163791
00211
004611A527B-397E-4B60-AB3D-4DFE53E5DD71
005202308211524
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c119000
039|y20230821152615|zlethietmay
082 |a658.4|bL.123.K
100 |aGenadinik, Alex
245 |aLập kế hoạch kinh doanh cho người mới bắt đầu / |cAlex Genadinik ; Vũ Khánh Thịnh dịch
246 |aBusiness plan template and example
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH. : |bThế giới, |c2022
300 |a196tr. ; |c24cm
520 |aTrình bày những khái niệm cơ bản nhất về thành phần cấu thành lên một chiến lược kinh doanh, cách viết một bản kế hoạch kinh doanh từ các thành phần đó
653 |aLập kế hoạch
653 |aKinh doanh
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004648
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007009-10
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004648 Kho Đọc tầng 2 658.4 L.123.K Sách tiếng Việt 1
2 202007009 Kho Mượn tầng 2 658.4 L.123.K Sách tiếng Việt 2
3 202007010 Kho Mượn tầng 2 658.4 L.123.K Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào