Sách
320.10951 L.451.PH
Lôgích pháp trị trong quá trình hiện đại hoá quản lý đất nước :
DDC 320.10951
Tác giả CN Vương Tĩnh
Nhan đề Lôgích pháp trị trong quá trình hiện đại hoá quản lý đất nước : Sách tham khảo / Vương Tĩnh ; Vũ Thị Thìn dịch
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 375tr. ; 24cm
Tóm tắt Phân tích nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển các khái niệm, học thuyết pháp trị, tổng kết cơ sở lý luận cơ sở lý luận, đối tượng nghiên cứu cũng như các phạm trù cơ bản của pháp trị và pháp luật, phân tích các vấn đề mấu chốt trong hiện đại hoá quản lý đất nước theo pháp luật, cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc và đề xuất cải cách nhằm thúc đẩy hiện đại hoá hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, bảo đảm pháp lý cho sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Pháp trị
Từ khóa tự do Nhà nước pháp quyền
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Hiện đại hoá
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005177
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164362
00211
004242D52C2-6D70-473B-9894-4B50FB0A073E
005202401310917
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240131092042|zlethietmay
082 |a320.10951|bL.451.PH
100 |aVương Tĩnh
245 |aLôgích pháp trị trong quá trình hiện đại hoá quản lý đất nước : |bSách tham khảo / |cVương Tĩnh ; Vũ Thị Thìn dịch
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a375tr. ; |c24cm
520 |aPhân tích nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển các khái niệm, học thuyết pháp trị, tổng kết cơ sở lý luận cơ sở lý luận, đối tượng nghiên cứu cũng như các phạm trù cơ bản của pháp trị và pháp luật, phân tích các vấn đề mấu chốt trong hiện đại hoá quản lý đất nước theo pháp luật, cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc và đề xuất cải cách nhằm thúc đẩy hiện đại hoá hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, bảo đảm pháp lý cho sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc
651 |aTrung Quốc
653 |aPháp trị
653 |aNhà nước pháp quyền
653 |aQuản lí
653 |aHiện đại hoá
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005177
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005177 Kho Đọc tầng 2 320.10951 L.451.PH Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào