Sách
959.703 V.308.N
Việt Nam - Cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước 1930 - 1975 /
DDC 959.703
Tác giả CN Vũ Năng An
Nhan đề Việt Nam - Cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước 1930 - 1975 / Vũ Năng An, Xuân Át, Vũ Ba....
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2018
Mô tả vật lý 391tr. ; 29cm
Tóm tắt Ghi lại những sự kiện, khoảnh khắc lịch sử trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ qua những bức ảnh sống động
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do 1930-1975
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005180
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164365
00211
004BA7024B4-A3D9-48D3-B13A-D23FF241ACCF
005202401310940
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20240131094336|zlethietmay
082 |a959.703|bV.308.N
100 |aVũ Năng An
245 |aViệt Nam - Cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước 1930 - 1975 / |cVũ Năng An, Xuân Át, Vũ Ba....
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2018
300 |a391tr. ; |c29cm
520 |aGhi lại những sự kiện, khoảnh khắc lịch sử trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ qua những bức ảnh sống động
651 |aViệt Nam
653 |a1930-1975
653 |aLịch sử
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005180
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005180 Kho Đọc tầng 2 959.703 V.308.N Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào