Sách
959.57051092 H.452.K
Hồi ký Lý Quang Diệu : /
DDC 959.57051092
Tác giả CN Lý Quang Diệu
Nhan đề Hồi ký Lý Quang Diệu : / Lý Quang Diệu; Phạm Viên Phương; Huỳnh Văn Thanh; dịch
Nhan đề T1Câu chuyện Singapore
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2023
Mô tả vật lý 768tr. ; 24cm
Tóm tắt Ghi chép lại cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - Người đưa Singapore trở thành một trong những con rồng châu Á. Những trăn trở, suy tư về đất nước và thời cuộc với những phân tích, đánh giá về tình hình trong nước và quốc tế, những lựa chọn và quyết sách thể hiện ý chí mạnh mẽ, đầy quyết tâm và nhìn xa trông rộng của ông
Từ khóa tự do Cuộc đời
Từ khóa tự do Lý Quang Diệu
Từ khóa tự do Sự Nghiệp
Từ khóa tự do Hồi kí
Từ khóa tự do Chính trị gia
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005251
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202008039-40
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00164371
00211
00412A751CA-2C05-49D1-B6C8-85AF4F4D74E9
005202403111615
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c399000
039|a20240311161944|blethietmay|y20240221101231|zBuithuy
082 |a959.57051092|bH.452.K
100 |aLý Quang Diệu
245 |aHồi ký Lý Quang Diệu : / |cLý Quang Diệu; Phạm Viên Phương; Huỳnh Văn Thanh; dịch
245|nT1|pCâu chuyện Singapore
260 |aH. : |bThế giới, |c2023
300 |a768tr. ; |c24cm
520 |aGhi chép lại cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - Người đưa Singapore trở thành một trong những con rồng châu Á. Những trăn trở, suy tư về đất nước và thời cuộc với những phân tích, đánh giá về tình hình trong nước và quốc tế, những lựa chọn và quyết sách thể hiện ý chí mạnh mẽ, đầy quyết tâm và nhìn xa trông rộng của ông
653 |aCuộc đời
653 |aLý Quang Diệu
653 |aSự Nghiệp
653 |aHồi kí
653 |aChính trị gia
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005251
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202008039-40
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005251 Kho Đọc tầng 2 959.57051092 H.452.K Sách tiếng Việt 1
2 202008039 Kho Mượn tầng 2 959.57051092 H.452.K Sách tiếng Việt 2
3 202008040 Kho Mượn tầng 2 959.57051092 H.452.K Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:08-05-2024
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào