Sách
428.3 Y.600.T
YBM Toeic Listening 1000 :
DDC 428.3
Tác giả CN R&D Toeic YBM
Nhan đề YBM Toeic Listening 1000 : Lộ trình ngắn nhất đạt 500+ new Toeic. YBM Toeic R&D; Ngô Thu Hằng dịchT1 /
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2023
Mô tả vật lý 564tr. ; 24cm
Tóm tắt Cung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Kĩ năng nghe hiểu
Từ khóa tự do Toeic
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005218
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007973-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164374
00211
004597F8043-2850-41D2-AEA0-CB177FE8ED28
005202402220916
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c259000
039|y20240222091937|zBuithuy
082 |a428.3|bY.600.T
100 |aR&D Toeic YBM
245 |aYBM Toeic Listening 1000 : |bLộ trình ngắn nhất đạt 500+ new Toeic. |nT1 / |cYBM Toeic R&D; Ngô Thu Hằng dịch
260 |aH. : |bDân trí, |c2023
300 |a564tr. ; |c24cm
520 |aCung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC
653 |aTiếng Anh
653 |aKĩ năng nghe hiểu
653 |aToeic
653 |aSách luyện thi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005218
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007973-4
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005218 Kho Đọc tầng 2 428.3 Y.600.T Sách tiếng Việt 1
2 202007973 Kho Mượn tầng 2 428.3 Y.600.T Sách tiếng Việt 2
3 202007974 Kho Mượn tầng 2 428.3 Y.600.T Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào