Sách
302.12 D.100.TH
Da thịt trong cuộc chơi :
DDC 302.12
Tác giả CN Taleb, Nassim Nicholas
Nhan đề Da thịt trong cuộc chơi : Những bất đối xứng ẩn trong cuộc sống hàng ngày / Nassim Nicholas Taleb; Lê Vũ Kỳ Nam
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2022
Mô tả vật lý 372tr. ; 24cm
Tóm tắt Gồm những bình luận mang tính phân tích và khoa học về tính bất định và độ tin cậy của tri thức, sự đối xứng trong các vấn đề liên quan đến con người như sự công bằng, công lý, trách nhiệm và quan hệ tương hỗ, việc chia sẻ thông tin trong các giao dịch, lý trí trong các hệ thống phức tạp và trong thế giới thực tế
Từ khóa tự do Xã hội học
Từ khóa tự do Rủi ro
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005236
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202008009-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164375
00211
004A154DE06-2A50-4D1D-9D27-6F121EB4A240
005202402220929
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|y20240222093300|zBuithuy
082 |a302.12|bD.100.TH
100 |aTaleb, Nassim Nicholas
245 |aDa thịt trong cuộc chơi : |bNhững bất đối xứng ẩn trong cuộc sống hàng ngày / |cNassim Nicholas Taleb; Lê Vũ Kỳ Nam
260 |aH. : |bThế giới, |c2022
300 |a372tr. ; |c24cm
520 |aGồm những bình luận mang tính phân tích và khoa học về tính bất định và độ tin cậy của tri thức, sự đối xứng trong các vấn đề liên quan đến con người như sự công bằng, công lý, trách nhiệm và quan hệ tương hỗ, việc chia sẻ thông tin trong các giao dịch, lý trí trong các hệ thống phức tạp và trong thế giới thực tế
653 |aXã hội học
653 |aRủi ro
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005236
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202008009-10
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005236 Kho Đọc tầng 2 302.12 D.100.TH Sách tiếng Việt 1
2 202008009 Kho Mượn tầng 2 302.12 D.100.TH Sách tiếng Việt 2
3 202008010 Kho Mượn tầng 2 302.12 D.100.TH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào