Sách
658.4092 QU.600.T
Quy tắc làm việc của Google /
DDC 658.4092
Tác giả CN Bock, Laszlo
Nhan đề Quy tắc làm việc của Google / Laszlo Bock; Cẩm Chi dịch
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 20
Mô tả vật lý 428tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày hệ thống các quy tắc, kế hoạch thực hiện và đưa ra một số lời khuyên hữu ích giúp các nhà quản lý thực hiện hiệu quả việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự có năng lực chuyên môn
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản lý nhân sự
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005235
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202008007-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164376
00211
0047DFAEB89-4567-4A1B-B26C-1418D07840AE
005202402220940
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c219000
039|y20240222094412|zBuithuy
082 |a658.4092|bQU.600.T
100 |aBock, Laszlo
245 |aQuy tắc làm việc của Google / |cLaszlo Bock; Cẩm Chi dịch
260 |aH. : |bCông thương, |c20
300 |a428tr. ; |c24cm
520 |aTrình bày hệ thống các quy tắc, kế hoạch thực hiện và đưa ra một số lời khuyên hữu ích giúp các nhà quản lý thực hiện hiệu quả việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự có năng lực chuyên môn
653 |aDoanh nghiệp
653 |aQuản lý nhân sự
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005235
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202008007-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005235 Kho Đọc tầng 2 658.4092 QU.600.T Sách tiếng Việt 1
2 202008007 Kho Mượn tầng 2 658.4092 QU.600.T Sách tiếng Việt 2
3 202008008 Kho Mượn tầng 2 658.4092 QU.600.T Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào