Sách
320.9 NG.517.G
Nguồn gốc trật tự chính trị :
DDC 320.9
Tác giả CN Fukuyama, Francis
Nhan đề Nguồn gốc trật tự chính trị : Từ thời tiền sử đến cách mạng pháp / Francis Fukuyama; Nguyễn Khắc Giang; Nguyễn Quang Thái dịch
Thông tin xuất bản H. : Tri thức, 2023
Mô tả vật lý 640tr. ; 24cm
Tóm tắt Nghiên cứu nguồn gốc lịch sử và quá trình suy tàn của các thể chế chính trị từ thởi Tiền sử cho đến khoảng trước thềm các cuộc cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Thế giới
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005250
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202008037-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164380
00211
00400E17E64-C11D-48DE-A39F-42505A8F3068
005202402261048
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c299000
039|y20240226105243|zBuithuy
082 |a320.9|bNG.517.G
100 |aFukuyama, Francis
245 |aNguồn gốc trật tự chính trị : |bTừ thời tiền sử đến cách mạng pháp / |cFrancis Fukuyama; Nguyễn Khắc Giang; Nguyễn Quang Thái dịch
260 |aH. : |bTri thức, |c2023
300 |a640tr. ; |c24cm
520 |aNghiên cứu nguồn gốc lịch sử và quá trình suy tàn của các thể chế chính trị từ thởi Tiền sử cho đến khoảng trước thềm các cuộc cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ
653 |aLịch sử
653 |aChính trị
653 |aThế giới
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005250
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202008037-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005250 Kho Đọc tầng 2 320.9 NG.517.G Sách tiếng Việt 1
2 202008037 Kho Mượn tầng 2 320.9 NG.517.G Sách tiếng Việt 2
3 202008038 Kho Mượn tầng 2 320.9 NG.517.G Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào