Sách
320.1 TR.124.T
Trật tự chính trị và suy tàn chính trị :
DDC 320.1
Tác giả CN Fukuyama, Francis
Nhan đề Trật tự chính trị và suy tàn chính trị : Từ cách mạng công nghiệp tới toàn cầu hóa
Thông tin xuất bản H. : Tri thức, 2023
Mô tả vật lý 712tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày về sự hình thành và phát triển của nhà nước, pháp luật và dân chủ từ cách mạng công nghiệp tới thời đại toàn cầu hoá; xem xét cách chúng tương tác với nhau và với các chiều kích phát triển kinh tế - xã hội, để cuối cùng, chúng đã bộc lộ những dấu hiệu suy tàn tại Mỹ và các nền dân chủ phát triển khác ra sao
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Thế giới
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005249
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202008035-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164381
00211
004ED61D6D6-E065-43CF-AD76-935C86095299
005202402261100
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c329000
039|y20240226110440|zBuithuy
082 |a320.1|bTR.124.T
100 |aFukuyama, Francis
245 |aTrật tự chính trị và suy tàn chính trị : |bTừ cách mạng công nghiệp tới toàn cầu hóa
260 |aH. : |bTri thức, |c2023
300 |a712tr. ; |c24cm
520 |aTrình bày về sự hình thành và phát triển của nhà nước, pháp luật và dân chủ từ cách mạng công nghiệp tới thời đại toàn cầu hoá; xem xét cách chúng tương tác với nhau và với các chiều kích phát triển kinh tế - xã hội, để cuối cùng, chúng đã bộc lộ những dấu hiệu suy tàn tại Mỹ và các nền dân chủ phát triển khác ra sao
653 |aNhà nước
653 |aChính trị
653 |aThế giới
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005249
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202008035-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005249 Kho Đọc tầng 2 320.1 TR.124.T Sách tiếng Việt 1
2 202008035 Kho Mượn tầng 2 320.1 TR.124.T Sách tiếng Việt 2
3 202008036 Kho Mượn tầng 2 320.1 TR.124.T Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào