Sách
833 T.120.NH
Tầm nhìn Beclin /
DDC 833
Tác giả CN Wolf,Markus.
Nhan đề Tầm nhìn Beclin / Markus Wolf
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 1994
Mô tả vật lý 495tr ; 19cm
Từ khóa tự do Đức-Truyện
Tác giả(bs) CN Bảo Kiếm
Tác giả(bs) CN Markus Wolf
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.009139
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(6): PM.011335, PM.011824, PM.015414-7
000 00000nam a2200000 4500
0018750
00211
0048750
00520090408090448.0
008060104s1994 ||||||Viesd
0091 0
020|d5b
039|y20141125114815|zhaonh
041|aVie
082|a833|bT.120.NH
100|aWolf,Markus.
245|aTầm nhìn Beclin / |cMarkus Wolf
260|aH. : |bCông an nhân dân, |c1994
300|a495tr ; |c19cm
653|aĐức|aTruyện
700|aBảo Kiếm|eTác giả
700|aMarkus Wolf|eTác giả
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.009139
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(6): PM.011335, PM.011824, PM.015414-7
890|a7|b1|c0|d0
920|aĐ9139|bM15414-15417
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.015417 Kho Mượn tầng 2 833 T.120.NH Sách tiếng Việt 1
2 PM.011824 Kho Mượn tầng 2 833 T.120.NH Sách tiếng Việt 2
3 PM.011335 Kho Mượn tầng 2 833 T.120.NH Sách tiếng Việt 3
4 PM.015414 Kho Mượn tầng 2 833 T.120.NH Sách tiếng Việt 4
5 PM.015415 Kho Mượn tầng 2 833 T.120.NH Sách tiếng Việt 5
6 PM.015416 Kho Mượn tầng 2 833 T.120.NH Sách tiếng Việt 6
7 PD.009139 Kho Đọc tầng 2 833 T.120.NH Sách tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào