Sách
891.7 B.455.H
Bông hồng vàng và bình minh mưa :
DDC 891.7
Tác giả CN Pauxtôpxki,K.
Nhan đề Bông hồng vàng và bình minh mưa : Văn học hiện đại nước ngoài-Văn học Nga / K.Pauxtôpxki
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 1999
Mô tả vật lý 735tr. ; 19cm
Từ khóa tự do Tiểu luận
Từ khóa tự do Pauxtôpxki,K.(1892-1968)
Từ khóa tự do Ghi chép
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN K.Pauxtôpxki
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.012332
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): PM.042582
000 00000nam a2200000 4500
0019008
00211
0049008
00520091106091159.0
008060104s1999 ||||||Viesd
0091 0
020|c62.000đ|d3b
039|y20141125114935|zhaonh
041|aVie
082|a891.7|bB.455.H
100|aPauxtôpxki,K.
245|aBông hồng vàng và bình minh mưa : |bVăn học hiện đại nước ngoài-Văn học Nga / |cK.Pauxtôpxki
260|aH. : |bVăn học, |c1999
300|a735tr. ; |c19cm
653|aTiểu luận
653|aPauxtôpxki,K.(1892-1968)
653|aGhi chép
653|aVăn học
700|aK.Pauxtôpxki|eTác giả
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.012332
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): PM.042582
890|a2|b4|c0|d0
920|aĐ12332|bM42581-42582
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.042582 Kho Mượn tầng 2 891.7 B.455.H Sách tiếng Việt 1 Hạn trả:17-09-2020
2 PD.012332 Kho Đọc tầng 2 891.7 B.455.H Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào