Sách
895.922 80334 C.400.M
Có một con đường mòn trên biển Đông :
DDC 895.922 80334
Tác giả CN Nguyên Ngọc
Nhan đề Có một con đường mòn trên biển Đông : Kí sự của đoàn làm phim / Nguyên Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 1994
Mô tả vật lý 233 Tr. ; 19 cm.
Từ khóa tự do Kí sự
Tác giả(bs) CN Nguyên Ngọc
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.006744
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(5): PM.005990-3, PM.010333
000 00000nam a2200000 4500
00111392
00211
00411392
00520090408090415.0
008060104s1994 ||||||Viesd
0091 0
020|d6b
039|y20141125120539|zhaonh
041|aVie
082|a895.922 80334|bC.400.M
100|aNguyên Ngọc
245|aCó một con đường mòn trên biển Đông : |bKí sự của đoàn làm phim / |cNguyên Ngọc
260|aH. : |bHà Nội, |c1994
300|a233 Tr. ; |c19 cm.
653|aKí sự
700|aNguyên Ngọc|eTác giả
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.006744
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(5): PM.005990-3, PM.010333
890|a6|b1|c0|d0
920|aĐ6743-6744|bM5990-5993
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.005993 Kho Mượn tầng 2 895.922 80334 C.400.M Sách tiếng Việt 1
2 PM.005992 Kho Mượn tầng 2 895.922 80334 C.400.M Sách tiếng Việt 2
3 PM.005991 Kho Mượn tầng 2 895.922 80334 C.400.M Sách tiếng Việt 3
4 PM.005990 Kho Mượn tầng 2 895.922 80334 C.400.M Sách tiếng Việt 4
5 PM.010333 Kho Mượn tầng 2 895.922 80334 C.400.M Sách tiếng Việt 5
6 PD.006744 Kho Đọc tầng 2 895.922 80334 C.400.M Sách tiếng Việt 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào