Địa chí
ĐC.97 H.561.U
Hương ước thôn Yên Thư xã Yên Phương huyện Yên Lạc
BBK ĐC.97
Nhan đề Hương ước thôn Yên Thư xã Yên Phương huyện Yên Lạc
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb], 1942
Mô tả vật lý 23 Tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Hương ước
Từ khóa tự do Yên Lạc
Từ khóa tự do Yên Phương
Từ khóa tự do Yên Thư
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.001186
000 00000nam a2200000 4500
00121178
00212
00421205
005201606080917
008060119s1942 |||||| sd
0091 0
039|a20160608091747|bhuonggiang|y20141125143103|zhaonh
084|aĐC.97|bH.561.U
245|aHương ước thôn Yên Thư xã Yên Phương huyện Yên Lạc
260|a[kđ] : |b[knxb], |c1942
300|a23 Tr. ; |c30 cm.
653|aHương ước
653|aYên Lạc
653|aYên Phương
653|aYên Thư
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.001186
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/huonguoc/dct.001186/1186 - 0001.jpg
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS1882|cĐCS1882
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.001186 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1