Địa chí
ĐC.97 TH.121.T
Thần tích-thần sắc làng Phú Mỹ tổng Phú Mỹ phủ Yên Lãng tỉnh Phúc Yên
BBK ĐC.97
Nhan đề Thần tích-thần sắc làng Phú Mỹ tổng Phú Mỹ phủ Yên Lãng tỉnh Phúc Yên
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb], kn
Mô tả vật lý 33 Tr. ; 30 cm.
Phụ chú Thần tích thần sắc làng Phú Mỹ xã Tự Lập huyện Mê Linh
Từ khóa tự do Mê Linh
Từ khóa tự do Thần tích
Từ khóa tự do Thành hoàng
Từ khóa tự do Tự Lập
Từ khóa tự do Phú Mỹ
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.000666
000 00000nam a2200000 4500
00121384
00212
00421419
005201606130838
008060119sknuu |||||| sd
0091 0
039|a20160613083835|bhuonggiang|y20141125143243|zhaonh
084|aĐC.97|bTH.121.T
245|aThần tích-thần sắc làng Phú Mỹ tổng Phú Mỹ phủ Yên Lãng tỉnh Phúc Yên
260|a[kđ] : |b[knxb], |ckn
300|a33 Tr. ; |c30 cm.
500|aThần tích thần sắc làng Phú Mỹ xã Tự Lập huyện Mê Linh
653|aMê Linh
653|aThần tích
653|aThành hoàng
653|aTự Lập
653|aPhú Mỹ
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.000666
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/thantichthansac/dct.000666/666 - 0001.jpg
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS2134|cĐCS2134
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000666 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1