Địa chí
ĐC.92 L.302.S
Lịch sử Đảng bộ xã Tam Canh (1941-1987) :
BBK ĐC.92
Tác giả CN Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ xã Tam Canh.
Nhan đề Lịch sử Đảng bộ xã Tam Canh (1941-1987) : Sơ thảo / Đảng bộ xã Tam Canh
Thông tin xuất bản Vĩnh Phú : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phú, 1988
Mô tả vật lý 112tr. ; 19cm.
Tóm tắt Tình hình thực hiện xã Tam Canh trước cách mạng tháng 8. Việc thành lập Đảng bộ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Tam Canh (1941-1954). Đảng bộ Tam Canh lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ vừa xây dựng CNXH vừa chống Mỹ cứu nước, bảo vệ tổ quốc (1954-1987).
Từ khóa tự do Xây dựng CNXH
Từ khóa tự do Kháng chiến chống Mỹ
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Đảng bộ xã
Từ khóa tự do Bình Xuyên
Từ khóa tự do Tam Canh
Từ khóa tự do Địa chí
Từ khóa tự do Kháng chiến chống Pháp
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(3): DCS.000206-7, DCS.000300
000 00000nam a2200000 4500
00121593
00212
00421689
00520050816070808.0
008060119s1988 |||||| sd
0091 0
039|y20141125143542|zhaonh
084|aĐC.92|bL.302.S
100|aĐảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ xã Tam Canh.
245|aLịch sử Đảng bộ xã Tam Canh (1941-1987) : |bSơ thảo / |cĐảng bộ xã Tam Canh
260|aVĩnh Phú : |bBan Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phú, |c1988
300|a112tr. ; |c19cm.
520|aTình hình thực hiện xã Tam Canh trước cách mạng tháng 8. Việc thành lập Đảng bộ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Tam Canh (1941-1954). Đảng bộ Tam Canh lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ vừa xây dựng CNXH vừa chống Mỹ cứu nước, bảo vệ tổ quốc (1954-1987).
653|aXây dựng CNXH
653|aKháng chiến chống Mỹ
653|aLịch sử
653|aĐảng bộ xã
653|aBình Xuyên
653|aTam Canh
653|aĐịa chí
653|aKháng chiến chống Pháp
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(3): DCS.000206-7, DCS.000300
890|a3|b0|c2|d0
920|aĐCS369-70|cĐCS369-70
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCS.000206 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
2 DCS.000207 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 2
3 DCS.000300 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 3
  1 of 1