Địa chí
ĐC.97 TH.121.T
Thần tích - thần sắc làng Đạm Nội xã Tiền Châu huyện Mê Linh
BBK ĐC.97
Nhan đề Thần tích - thần sắc làng Đạm Nội xã Tiền Châu huyện Mê Linh
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb], 1938
Mô tả vật lý 36tr. ; 30 cm.
Phụ chú Thần tích thần sắc Đạm Nội xã Tiền Châu huyện Mê Linh
Từ khóa tự do Mê Linh
Từ khóa tự do Thần tích
Từ khóa tự do Thành hoàng
Từ khóa tự do Tiền Châu
Từ khóa tự do Đạm Nội
000 00000nam a2200000 4500
00133923
00212
00435182
005201606010905
008111006s1938 |||||| sd
0091 0
039|a20160601090624|bhuonggiang|y20141125172250|zhaonh
084|aĐC.97|bTH.121.T
245|aThần tích - thần sắc làng Đạm Nội xã Tiền Châu huyện Mê Linh
260|a[kđ] : |b[knxb], |c1938
300|a36tr. ; |c30 cm.
500|aThần tích thần sắc Đạm Nội xã Tiền Châu huyện Mê Linh
653|aMê Linh
653|aThần tích
653|aThành hoàng
653|aTiền Châu
653|aĐạm Nội
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/thantichthansac/dct.000696/696 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
920|aĐCS2111|cĐCS2111

Không tìm thấy biểu ghi nào