Sách
546.076 GI.103.NH
Giải nhanh nhờ áp dụng đúng định luật hoặc kết hợp các định luật môn hoá học /
DDC 546.076
Tác giả CN Nguyễn Đình Độ
Nhan đề Giải nhanh nhờ áp dụng đúng định luật hoặc kết hợp các định luật môn hoá học / Nguyễn Đình Độ
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 239tr ; 24cm
Từ khóa tự do Hoá học
Từ khóa tự do Giải bài toán
Từ khóa tự do Phổ thông trung học
Từ khóa tự do Định luật
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.026692
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): PM.034329, PM.034339
000 00000aam a2200000 4500
00137330
00211
00438604
00520121207101224.0
008121207s2012 ||||||Viesd
0091 0
020|c45000đ
039|y20141126085138|zhaonh
041|aVie
082|a546.076|b GI.103.NH
100|aNguyễn Đình Độ
245|aGiải nhanh nhờ áp dụng đúng định luật hoặc kết hợp các định luật môn hoá học / |cNguyễn Đình Độ
260|aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2012
300|a239tr ; |c24cm
653|aHoá học
653|aGiải bài toán
653|a Phổ thông trung học
653|aĐịnh luật
653|aSách đọc thêm
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.026692
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): PM.034329, PM.034339
890|a3|b1|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.034329 Kho Mượn tầng 2 546.076 GI.103.NH Sách tiếng Việt 1
2 PD.026692 Kho Đọc tầng 2 546.076 GI.103.NH Sách tiếng Việt 2
3 PM.034339 Kho Mượn tầng 2 546.076 GI.103.NH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào