Sách
959.709 2 NH.550.T
Như tôi đã sống /
DDC 959.709 2
Tác giả CN Nguyễn Đăng Giáp
Nhan đề Như tôi đã sống / Nguyễn Đăng Giáp, Duy Tường thể hiện
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2013
Mô tả vật lý 402tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu quê hương-gia đình và tuổi thơ Nguyễn Đăng Giáp, những ngày ở Trường Sơn và trên đất bạn Lào, những dấu ấn khởi nghiệp, năng lực trên thương trường...
Từ khóa tự do Nguyễn Đăng Giáp
Từ khóa tự do Tiểu sử
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): PD.027552-3
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): PM.035591-3
000 00000aam a2200000 4500
00138477
00211
00439756
00520140318100336.0
008140318s2013 ||||||Viesd
0091 0
039|y20141126090852|zhaonh
041|aVie
082|a959.709 2|bNH.550.T
100|aNguyễn Đăng Giáp
245|aNhư tôi đã sống / |cNguyễn Đăng Giáp, Duy Tường thể hiện
260|aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2013
300|a402tr. ; |c21cm
520|aGiới thiệu quê hương-gia đình và tuổi thơ Nguyễn Đăng Giáp, những ngày ở Trường Sơn và trên đất bạn Lào, những dấu ấn khởi nghiệp, năng lực trên thương trường...
653|aNguyễn Đăng Giáp
653|aTiểu sử
653|aLịch sử
653|aViệt Nam
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): PD.027552-3
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): PM.035591-3
890|a5|b1|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.035593 Kho Mượn tầng 2 959.709 2 NH.550.T Sách tiếng Việt 1
2 PM.035592 Kho Mượn tầng 2 959.709 2 NH.550.T Sách tiếng Việt 2
3 PM.035591 Kho Mượn tầng 2 959.709 2 NH.550.T Sách tiếng Việt 3
4 PD.027552 Kho Đọc tầng 2 959.709 2 NH.550.T Sách tiếng Việt 4
5 PD.027553 Kho Đọc tầng 2 959.709 2 NH.550.T Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào