Sách
ĐC.9 L.302.S
Lịch sử đấu tranh Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Ngô Quyền (1930 - 2000) :
BBK ĐC.9
Tác giả TT Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ phường Ngô Quyền
Nhan đề Lịch sử đấu tranh Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Ngô Quyền (1930 - 2000) : Sơ thảo / Ban chấp hành Đảng bộ phường Ngô Quyền
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc, 2001
Mô tả vật lý 117tr ; 19cm
Từ khóa tự do Đảng bộ phường
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Phường Ngô Quyền
Tác giả(bs) CN Ban chấp hành Đảng bộ phường Ngô Quyền
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(5): DCS.000598-600, DCS.000620, DCS.000649
000 00000nam a2200000 4500
00139255
00211
00430099
00520080117100104.0
008050816s2001 |||||| sd
0091 0
039|y20141126095638|zhaonh
084|aĐC.9|bL.302.S
110|aĐảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ phường Ngô Quyền
245|aLịch sử đấu tranh Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Ngô Quyền (1930 - 2000) : |bSơ thảo / |cBan chấp hành Đảng bộ phường Ngô Quyền
260|aVĩnh Phúc, |c2001
300|a117tr ; |c19cm
653|aĐảng bộ phường
653|aVĩnh Phúc
653|aLịch sử
653|aPhường Ngô Quyền
700|aBan chấp hành Đảng bộ phường Ngô Quyền|eTác giả
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(5): DCS.000598-600, DCS.000620, DCS.000649
890|a5|b0|c1|d0
920|aĐ11771-72
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCS.000620 Kho Địa Chí tầng 2 Sách tiếng Việt 1
2 DCS.000649 Kho Địa Chí tầng 2 Sách tiếng Việt 2
3 DCS.000598 Kho Địa Chí tầng 2 Sách tiếng Việt 3
4 DCS.000599 Kho Địa Chí tầng 2 Sách tiếng Việt 4
5 DCS.000600 Kho Địa Chí tầng 2 Sách tiếng Việt 5
  1 of 1