Địa chí
324.2597092 NH.556.B
Những bài viết, bài nói của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc /
DDC 324.2597092
Nhan đề Những bài viết, bài nói của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc / Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc, 2012
Mô tả vật lý 473tr. ; 21cm
Tóm tắt Nghiên cứu hệ hống bài viết, bài nói của đồng chí Kim Ngọc và những bài viết về đồng chí, cùng chủ trương "Khoán hộ mà đồng chí chỉ đạo cách đây 45 năm về trước.
Tên vùng địa lý Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Chủ trương "Khoán hộ"
Từ khóa tự do Bài nói
Từ khóa tự do Kim Ngọc
Từ khóa tự do Bài viết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201000348
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202000442-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141982
00212
004D2BF8141-91DC-4421-BEA2-A51050DCE5E8
005201601150921
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20160115092048|bhuonggiang|c20160115091012|dhuonggiang|y20150703082841|zlethietmay
082 |a324.2597092|bNH.556.B
245 |aNhững bài viết, bài nói của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc / |cBan Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc
260 |aVĩnh Phúc, |c2012
300 |a473tr. ; |c21cm
520 |aNghiên cứu hệ hống bài viết, bài nói của đồng chí Kim Ngọc và những bài viết về đồng chí, cùng chủ trương "Khoán hộ mà đồng chí chỉ đạo cách đây 45 năm về trước.
651 |aVĩnh Phúc
653 |aChủ trương "Khoán hộ"
653 |aBài nói
653 |aKim Ngọc
653 |aBài viết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201000348
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202000442-3
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/nhungbaivietbainoicuadongchibithutinhuyikimngoc/2983 - 0001.jpg
890|a3|b1|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000348 Kho Đọc tầng 2 324.2597092 NH.556.B Sách tiếng Việt 1
2 202000442 Kho Mượn tầng 2 324.2597092 NH.556.B Sách tiếng Việt 2
3 202000443 Kho Mượn tầng 2 324.2597092 NH.556.B Sách tiếng Việt 3
  1 of 1