Sách
915.9723 Đ.301.CH
Địa chí Vĩnh Phúc /
DDC 915.9723
Nhan đề Địa chí Vĩnh Phúc / Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2012
Mô tả vật lý 1156tr. ; 29cm
Tóm tắt Khắc họa những nét cơ bản về đất đai, địa hình, sông núi, khí hậu, con người, truyền thống lịch sử, quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, luật lệ, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng... và các mối liên hệ gắn bó giữa các lĩnh vực đó trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ thời tiền sử, sơ sử cho đến năm 2010.
Tên vùng địa lý Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Địa chí
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201000711
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202000705-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143680
00211
00495A7E88A-A34B-4405-8CD6-049CE87CA4BE
005201707310826
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170731082713|bhuonggiang|y20150827102124|zlethietmay
082 |a915.9723|bĐ.301.CH
245 |aĐịa chí Vĩnh Phúc / |cTỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2012
300 |a1156tr. ; |c29cm
520 |aKhắc họa những nét cơ bản về đất đai, địa hình, sông núi, khí hậu, con người, truyền thống lịch sử, quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, luật lệ, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng... và các mối liên hệ gắn bó giữa các lĩnh vực đó trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ thời tiền sử, sơ sử cho đến năm 2010.
651 |aVĩnh Phúc
653 |aĐịa chí
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201000711
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202000705-6
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/diachivinhphuc/diachivinhphuc - 0001.jpg
890|a3|b2|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000711 Kho Đọc tầng 2 915.9723 Đ.301.CH Sách tiếng Việt 3
2 202000705 Kho Mượn tầng 2 915.9723 Đ.301.CH Sách tiếng Việt 1 Hạn trả:10-07-2017
3 202000706 Kho Mượn tầng 2 915.9723 Đ.301.CH Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:14-11-2018
  1 of 1