Địa chí
ĐC. 119 Đ. 301. CH
Địa chí tỉnh Phúc Yên 1932
DDC ĐC. 119
Nhan đề Địa chí tỉnh Phúc Yên 1932
Thông tin xuất bản 1932
Mô tả vật lý 49tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Địa chí
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001431
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144538
00212
00488B0FBAA-96C6-4EC6-BEA9-D39AF330AD52
005201510211404
008081223s1932 vm| vie
0091 0
039|a20151021140407|bhuonggiang|y20151012150524|zbinhtv
082 |aĐC. 119|bĐ. 301. CH
245 |aĐịa chí tỉnh Phúc Yên 1932
260 |c1932
300 |a49tr. ; |c27cm
653 |aĐịa chí
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001431
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/taptailieu/tailieutiengphap/diachitinhphucyen1932/1431 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào