Địa chí
Thần tích thần sắc làng Lương Câu Nghĩa tổng Sơn Lôi huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên
Nhan đề Thần tích thần sắc làng Lương Câu Nghĩa tổng Sơn Lôi huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên
Thông tin xuất bản 1938
Mô tả vật lý 5tr. ; 30cm
Từ khóa tự do Lương Câu Nghĩa
Từ khóa tự do Thần tích
Từ khóa tự do Thành hoàng
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT.000612
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151717
00212
00461B6CFDA-7F8E-4C1B-BEA5-9DEF317FD094
005201611101514
008081223s1938 vm| vie
0091 0
039|y20161110151410|zhuonggiang
245 |aThần tích thần sắc làng Lương Câu Nghĩa tổng Sơn Lôi huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên
260 |c1938
300 |a5tr. ; |c30cm
653 |aLương Câu Nghĩa
653 |aThần tích
653 |aThành hoàng
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT.000612
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/thantichthansac/dct.000612/612 - 0001.jpg
890|c1|d5|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Cảm ơn thư viện đã lưu trữ những tài liệu quý này
avata
longtd - 09/01/2018
Cảm ơn thư viện đã lưu trữ những tài liệu quý này
avata
longtd - 09/01/2018