Địa chí
ĐC. 97
Hương ước làng Phong Doanh tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
DDC ĐC. 97
Nhan đề Hương ước làng Phong Doanh tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
Thông tin xuất bản 20
Mô tả vật lý 5tr. ; 25cm
Từ khóa tự do Hương ước
Từ khóa tự do Lương Điền
Từ khóa tự do Phong Doanh
Từ khóa tự do Vĩnh Tường
Từ khóa tự do Vĩnh Yên
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151854
00212
0044B5113E5-99E6-448D-AD7D-916EA756A03D
005201611290917
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20161129091728|zbinhtv
082 |aĐC. 97
245 |aHương ước làng Phong Doanh tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
260 |c20
300 |a5tr. ; |c25cm
653 |aHương ước
653 |aLương Điền
653 |aPhong Doanh
653 |aVĩnh Tường
653 |aVĩnh Yên
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào