Địa chí
ĐC. 97
Hương ước làng Bình Hòa xã Bình Hòa phủ Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên
DDC ĐC. 97
Nhan đề Hương ước làng Bình Hòa xã Bình Hòa phủ Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên
Thông tin xuất bản 1942
Mô tả vật lý 18tr. ; 27cm
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT.001203
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152227
00212
004EF45D334-C06A-4F63-91BE-8494CD972931
005201704070954
008081223s1942 vm| vie
0091 0
039|a20170407095343|bbinhtv|c20170407095005|dbinhtv|y20170407094939|zbinhtv
082 |aĐC. 97
245 |aHương ước làng Bình Hòa xã Bình Hòa phủ Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên
260 |c1942
300 |a18tr. ; |c27cm
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT.001203
890|c1|a0|b0|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào