Địa chí
ĐC. 228
Quyết nghị của UBHC Vĩnh Phúc 1956 :
DDC ĐC. 228
Nhan đề Quyết nghị của UBHC Vĩnh Phúc 1956 : Tặng cấp kỷ niệm kháng chiến
Thông tin xuất bản 1956
Mô tả vật lý 40tr. ; cm
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 000062
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152235
00212
0047E2BEE3C-993D-46EE-99F4-E125B8B3B1F7
005201704121400
008081223s1956 vm| vie
0091 0
039|a20170412140010|bbinhtv|y20170412135946|zbinhtv
082 |aĐC. 228
245 |aQuyết nghị của UBHC Vĩnh Phúc 1956 : |bTặng cấp kỷ niệm kháng chiến
260 |c1956
300 |a40tr. ; |ccm
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 000062
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào