Địa chí
ĐC. 217 L. 302.S
Lịch sử Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên 1928-2014
DDC ĐC. 217
Tác giả CN Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên
Nhan đề Lịch sử Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên 1928-2014
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 467tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Lịch sử đảng bộ
Từ khóa tự do Vĩnh Yên
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154448
00212
004F2FAB260-3D0D-4300-B1FC-B05050A3976B
005201708101011
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170810101339|bhuonggiang|y20170721142440|zbinhtv
082 |aĐC. 217|bL. 302.S
100 |aBan chấp hành Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên
245 |aLịch sử Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên 1928-2014
260 |c2014
300 |a467tr. ; |c24cm
653 |aLịch sử đảng bộ
653 |aVĩnh Yên
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/lichsudangbothanhphovinhyen/lichsudangbothanhphovinhyen - 0001.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào