Sách
ĐC.93 L.302.S
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Hội Hợp (1945-2008)
DDC ĐC.93
Tác giả CN THÀNH ỦY VĨNH YÊN. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HỘI HỢP
Nhan đề Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Hội Hợp (1945-2008)
Thông tin xuất bản 2009
Mô tả vật lý 150tr. ; 20,5cm
Từ khóa tự do Lịch sử đấu tranh cách mạng
Từ khóa tự do Hội Hợp
Từ khóa tự do Vĩnh Yên
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCS. 001903
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154819
00211
004D6858C48-76F2-4471-A3B3-1114079510AE
005201711061515
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20171106151526|bbinhtv|y20171106151330|zbinhtv
082 |aĐC.93|bL.302.S
100 |aTHÀNH ỦY VĨNH YÊN. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HỘI HỢP
245 |aLịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Hội Hợp (1945-2008)
260 |c2009
300 |a150tr. ; |c20,5cm
653 |aLịch sử đấu tranh cách mạng
653 |aHội Hợp
653 |aVĩnh Yên
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCS. 001903
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào