Sách
891.7 K.304.S
Kiếm sống /
DDC 891.7
Tác giả CN Gorki, Macxim
Nhan đề Kiếm sống / Macxim Gorki; Thanh Nam,...dịch
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2017
Mô tả vật lý 516tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Nga
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học cận đại
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002055
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202002900-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155376
00211
00463810A47-EF61-46A4-A675-01DEF15ECDD2
005201804231435
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c110000
039|y20180423143528|zlethietmay
082 |a891.7|bK.304.S
100 |aGorki, Macxim
245 |aKiếm sống / |cMacxim Gorki; Thanh Nam,...dịch
260 |aH. : |bVăn học, |c2017
300 |a516tr. ; |c21cm
651 |aNga
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học cận đại
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002055
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202002900-1
890|a3|b11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002055 Kho Đọc tầng 2 891.7 K.304.S Sách tiếng Việt 1
2 202002901 Kho Mượn tầng 2 891.7 K.304.S Sách tiếng Việt 3
3 202002900 Kho Mượn tầng 2 891.7 K.304.S Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào