Sách
ĐC. 217
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân phường Liên Bảo (1945-2010)
DDC ĐC. 217
Tác giả CN THÀNH ỦY VĨNH YÊN. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LIÊN BẢO
Nhan đề Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân phường Liên Bảo (1945-2010)
Thông tin xuất bản 2010
Mô tả vật lý 159tr. ; 25cm
Từ khóa tự do Đấu tranh cách mạng
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Ngô Quyền
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155468
00211
00497504DCB-9E99-4045-9938-CF373B92CF86
005201805091630
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20180509163001|zbinhtv
082 |aĐC. 217
100 |aTHÀNH ỦY VĨNH YÊN. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LIÊN BẢO
245 |aLịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân phường Liên Bảo (1945-2010)
260 |c2010
300 |a159tr. ; |c25cm
653 |aĐấu tranh cách mạng
653 |aLịch sử
653 |aNgô Quyền
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào