Địa chí
ĐC. 111.1 T. 450. CH
Tổ chức và vạch ranh giới tỉnh Vĩnh Yên 16/12/1910 - 18/4/1939 :
DDC ĐC. 111.1
Nhan đề Tổ chức và vạch ranh giới tỉnh Vĩnh Yên 16/12/1910 - 18/4/1939 : RST. 69112
Thông tin xuất bản 20
Mô tả vật lý 199tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Địa lý hành chính
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001369
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155876
00212
0048E4562B0-0A40-45C6-9E44-229958629776
005201908260911
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20190826091359|bhuonggiang|y20180803162249|zbinhtv
082 |aĐC. 111.1|bT. 450. CH
245 |aTổ chức và vạch ranh giới tỉnh Vĩnh Yên 16/12/1910 - 18/4/1939 : |bRST. 69112
260 |c20
300 |a199tr. ; |c27cm
653 |a Địa lý hành chính
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001369
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/taptailieu/tailieutiengphap/tochucvavachranhgioitinhvinhyen16.12.1910-18.4.1939/1369 - 0001.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào