Sách
895.1 S.462.KH
Sợi khói mỏng lạc giữa trần ai :
DDC 895.1
Tác giả CN Diệp Lạc Vô Tâm
Nhan đề Sợi khói mỏng lạc giữa trần ai : Tiểu thuyết. Diệp Lạc Vô TâmT.2 /
Thông tin xuất bản H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2018
Mô tả vật lý 411tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002516
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003594-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156661
00211
004A39A6ACE-E77B-4A0D-96D9-5A3B624E7B33
005201902201450
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c119000
039|y20190220145049|zhongnhung
082 |a895.1|bS.462.KH
100 |aDiệp Lạc Vô Tâm
245 |aSợi khói mỏng lạc giữa trần ai : |bTiểu thuyết. |nT.2 / |cDiệp Lạc Vô Tâm
260 |aH. : |bVăn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, |c2018
300 |a411tr. ; |c21cm
651 |aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002516
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003594-5
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002516 Kho Đọc tầng 2 895.1 S.462.KH Sách tiếng Việt 1
2 202003594 Kho Mượn tầng 2 895.1 S.462.KH Sách tiếng Việt 2
3 202003595 Kho Mượn tầng 2 895.1 S.462.KH Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:20-09-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào