Sách
Dạy con làm giàu /.
Tác giả CN Kiyosaki, Robert T
Nhan đề Dạy con làm giàu /. Robert T. Kiyosaki; Tạ Nguyễn Tấn Trương dịch. T2, Sử dụng đồng vốn /
Thông tin xuất bản H. : Trẻ, 2016
Mô tả vật lý 414tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Tài chính cá nhân
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(1): 103067098
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157166
00211
004B8AF2C6D-5C6A-45F7-A853-3C873E1F630B
005201906240939
008 2016
0091 0
020 |c95000
039|y20190624094122|zchulonghien
100 |aKiyosaki, Robert T
245 |aDạy con làm giàu /. |nT2, |pSử dụng đồng vốn / |cRobert T. Kiyosaki; Tạ Nguyễn Tấn Trương dịch.
260 |aH. : |bTrẻ, |c2016
300 |a414tr. ; |c21cm
653 |aĐầu tư
653 |aTài chính cá nhân
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(1): 103067098
890|c0|d0|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067098 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào