Sách
Bệnh máu nhiễm mỡ và cách điều trị /
Tác giả CN Lê Anh Sơn
Nhan đề Bệnh máu nhiễm mỡ và cách điều trị / Lê Anh Sơn
Thông tin xuất bản H : Thời Đại, 2014
Mô tả vật lý 239tr. ; 20.5cm
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(1): 103067099
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157167
00211
0044A5F4BA4-104F-495A-BD9B-59DDB5428412
005201906240943
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c56.000
039|y20190624094524|zchulonghien
100 |aLê Anh Sơn
245 |aBệnh máu nhiễm mỡ và cách điều trị / |cLê Anh Sơn
260 |aH : |bThời Đại, |c2014
300 |a239tr. ; |c20.5cm
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(1): 103067099
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067099 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào