Sách
Cái chết của một người đi tìm tình yêu /
Tác giả CN Bùi Văn Ngơi
Nhan đề Cái chết của một người đi tìm tình yêu / Bùi Văn Ngơi
Thông tin xuất bản H : Thanh niên, 2000
Mô tả vật lý 423tr. ; 19cm
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(1): 103067100
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157169
00211
00457EB938E-7160-4F00-A870-CC6B4A08B74C
005201906241002
008081223s2000 vm| vie
0091 0
020 |c40.000
039|y20190624100356|zchulonghien
100 |aBùi Văn Ngơi
245 |aCái chết của một người đi tìm tình yêu / |cBùi Văn Ngơi
260 |aH : |bThanh niên, |c2000
300 |a423tr. ; |c19cm
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(1): 103067100
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067100 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào