Sách
Tự học Visual Basic Net 2005 trong 10 tiếng /
Tác giả CN Hoàng Anh Quang
Nhan đề Tự học Visual Basic Net 2005 trong 10 tiếng / Hoàng Anh Quang
Thông tin xuất bản H : Văn hóa Thông tin, 2007
Mô tả vật lý 322tr. ; 20.5cm
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(1): 103067104
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157171
00211
004CBE5BFED-2653-4C36-8A21-613228017D87
005201906241021
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c37.000
039|y20190624102240|zchulonghien
100 |aHoàng Anh Quang
245 |aTự học Visual Basic Net 2005 trong 10 tiếng / |cHoàng Anh Quang
260 |aH : |bVăn hóa Thông tin, |c2007
300 |a322tr. ; |c20.5cm
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(1): 103067104
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067104 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào