Sách
895.92234 N.452.b
nỗi buồn chiến tranh
DDC 895.92234
Tác giả CN bảo ninh
Nhan đề nỗi buồn chiến tranh
Thông tin xuất bản h : trẻ, 2019
Mô tả vật lý 347tr. ; 21cm
Từ khóa tự do buồn
Từ khóa tự do chiến tranh
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158064
00211
004E55225B7-BCB3-4D4F-BD17-EF24311DAFF7
005201911051501
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c115000
039|y20191105150529|zanhngoc
082 |a895.92234|bN.452.b
100 |abảo ninh
245 |anỗi buồn chiến tranh
260 |ah : |btrẻ, |c2019
300 |a347tr. ; |c21cm
653 |abuồn
653 |achiến tranh
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào