Sách
398.209597 QU.105.Â
quan âm thị kính /
DDC 398.209597
Tác giả CN lê minh hải
Nhan đề quan âm thị kính / lê minh hải
Thông tin xuất bản h : kim đồng, 2019
Mô tả vật lý 32tr. ; 21cm
Từ khóa tự do thị kính
Từ khóa tự do quan âm
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158068
00211
00492E629F1-BBB5-4E88-ACDA-7855B788670E
005201911051511
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c15000
039|y20191105151459|zanhngoc
082 |a398.209597|bQU.105.Â
100 |alê minh hải
245 |aquan âm thị kính / |clê minh hải
260 |ah : |bkim đồng, |c2019
300 |a32tr. ; |c21cm
653 |a thị kính
653 |aquan âm
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào