Sách
658.4 Đ.556.B
Đừng bao giờ đi ăn một mình :
DDC 658.4
Tác giả CN Ferrazzi, Keith
Nhan đề Đừng bao giờ đi ăn một mình : Và những bí mật dẫn đến thành công, thông qua xây dựng mối quan hệ / Keith Ferrazzi, Tahl Raz ; Trần Thị Ngân Tuyến
Lần xuất bản In lần thứ 36
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 462tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày phương pháp kết nối dựa trên nền tảng sự rộng lượng, giúp đỡ bạn mình kết nối với những người bạn khác, thiết lập mối quan hệ trên thế giới, cách xử trí khi bị từ chối, cách vượt qua người giữ cửa... để tạo nên thành công trong tư vấn, tiếp thị bán hàng và kinh doanh
Từ khóa tự do Quản lí kinh doanh
Từ khóa tự do Cá nhân
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003127
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004477-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159235
00211
0049C2ABA21-58BC-41F2-A3B4-DCE8D81F84C6
005202005271534
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c112000
039|a20200527153604|bhongnhung|y20200527153455|zhongnhung
082 |a658.4|bĐ.556.B
100 |aFerrazzi, Keith
245 |aĐừng bao giờ đi ăn một mình : |bVà những bí mật dẫn đến thành công, thông qua xây dựng mối quan hệ / |cKeith Ferrazzi, Tahl Raz ; Trần Thị Ngân Tuyến
250 |aIn lần thứ 36
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2019
300 |a462tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày phương pháp kết nối dựa trên nền tảng sự rộng lượng, giúp đỡ bạn mình kết nối với những người bạn khác, thiết lập mối quan hệ trên thế giới, cách xử trí khi bị từ chối, cách vượt qua người giữ cửa... để tạo nên thành công trong tư vấn, tiếp thị bán hàng và kinh doanh
653 |aQuản lí kinh doanh
653 |aCá nhân
653 |aBí quyết thành công
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003127
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004477-8
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003127 Kho Đọc tầng 2 658.4 Đ.556.B Sách tiếng Việt 1
2 202004477 Kho Mượn tầng 2 658.4 Đ.556.B Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:04-01-2021
3 202004478 Kho Mượn tầng 2 658.4 Đ.556.B Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào