Sách
Gia đình giáo dục /
Tác giả CN Thái Phỉ
Nhan đề Gia đình giáo dục / Thái Phỉ, Nguyễn Đức Phong
Thông tin xuất bản H : Tri thức, 2019
Mô tả vật lý 188tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Giáo dục gia đình
Từ khóa tự do Nuôi dạy trẻ
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(3): 103067806-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159501
00211
004ACE4E1E9-2032-4337-A10F-9047051577BB
005202008101528
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c69000
039|y20200810153102|zchulonghien
100 |aThái Phỉ
245 |aGia đình giáo dục / |cThái Phỉ, Nguyễn Đức Phong
260 |aH : |bTri thức, |c2019
300 |a188tr. ; |c21cm
653 |aGiáo dục gia đình
653 |aNuôi dạy trẻ
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(3): 103067806-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067806 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067807 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067808 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào