Sách
153.9 B.454.M
40 ngày rèn tư duy :
DDC 153.9
Tác giả CN Moore, Gareth
Nhan đề 40 ngày rèn tư duy : 100+ bài tập kích thích não bộ hiệu quả / Gareth Moore ; Dịch: Lan Phạm, Phương Anh
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2022
Mô tả vật lý 212tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu các bài tập rèn luyện tư duy được thiết kế lộ trình thực hiện theo ngày, giúp bạn cải thiện kỹ năng tư duy của mình
Từ khóa tự do Trí não
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Trí thông minh
Từ khóa tự do Trí nhớ
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004185
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202006269-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163110
00211
00472EA4F5C-06F2-45E5-AD50-A1893A1112D7
005202301061013
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c129000
039|y20230106101405|zlethietmay
082 |a153.9|bB.454.M
100 |aMoore, Gareth
245 |a40 ngày rèn tư duy : |b100+ bài tập kích thích não bộ hiệu quả / |cGareth Moore ; Dịch: Lan Phạm, Phương Anh
260 |aH. : |bThế giới, |c2022
300 |a212tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu các bài tập rèn luyện tư duy được thiết kế lộ trình thực hiện theo ngày, giúp bạn cải thiện kỹ năng tư duy của mình
653 |aTrí não
653 |aBài tập
653 |aTrí thông minh
653 |aTrí nhớ
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004185
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202006269-70
890|a3|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004185 Kho Đọc tầng 2 153.9 B.454.M Sách tiếng Việt 1
2 202006269 Kho Mượn tầng 2 153.9 B.454.M Sách tiếng Việt 2
3 202006270 Kho Mượn tầng 2 153.9 B.454.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào