Sách
959.704092 NG.527.CH
Nguyễn Chí Thanh - Tiểu sử /
DDC 959.704092
Tác giả CN Bùi Đình Phong
Nhan đề Nguyễn Chí Thanh - Tiểu sử / Bùi Đình Phong (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Trịnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thanh Tâm
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2021
Mô tả vật lý 284tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp hoạt động, cống hiến của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đối với cách mạng Việt Nam
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Từ khóa tự do Tiểu sử
Từ khóa tự do Lê Đức Thọ
Từ khóa tự do Đại tướng
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004439
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163457
00211
004345A7131-9F3A-4F2D-812C-5A7FE36998A6
005202303211038
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230321104002|zlethietmay
082 |a959.704092|bNG.527.CH
100 |aBùi Đình Phong
245 |aNguyễn Chí Thanh - Tiểu sử / |cBùi Đình Phong (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Trịnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thanh Tâm
250 |aXuất bản lần thứ 2
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2021
300 |a284tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu tiểu sử, sự nghiệp hoạt động, cống hiến của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đối với cách mạng Việt Nam
651 |aViệt Nam
653 |aSự nghiệp
653 |aTiểu sử
653 |aLê Đức Thọ
653 |aĐại tướng
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004439
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004439 Kho Đọc tầng 2 959.704092 NG.527.CH Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào